Cartagena_logo_update_5
 

 

Fastigheten Skärvet AB ägs av Cartagena AB
som är ett fastighetsbolag specialiserat på att äga och förvalta moderna hyreshus.
Läs mer på www.cartagenainvest.se.

 

 
paar stellt sich die einrichtung der wohnung vor

 

I Växjö äger Cartagena sedan tidigare:

• Hovshaga centrum i norra delen av staden.

Här finns 100 hyreslägenheter tillsammans med ICA-butik,
pizzeria, vårdcentral mm. Vi vet att de flesta hyresgästerna
trivs mycket bra och det är få lägenheter som blir lediga.
Vi renoverar och höjer standarden på lägenheterna succesivt.
De nyrenoverade lägenheterna har en standard som motsvarar
nybyggda bostadsrätter. 
 

• Telestad i södra delar av staden.

Här finns 60 lägenheter i två sexvånings punkthus uppförda
år 2014. Även här har vi moderna lägenheter med hög standard.

 

Vårt goda renommé gör det lätt att få nya hyresgäster vid avflyttning.  
Avsikten är att hyresgästerna skall erbjudas ett boende av hög standard
och med god service. Det senare uppfylls bl a genom att vår administration
och vaktmästarfunktion är lättillgänglig, samt att eventuell felavhjälpning
kan ske omgående. Målsättningen är att våra hyresgäster skall trivas och
föredra att bo kvar inom vårt fastighetsbestånd.